1- Minneapolis Real Estate Listings

1- Minneapolis Real Estate Listings Main Image
Property Address Details Type Price
1300 Mount Curve Ave, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1300 Mount Curve Ave
Minneapolis, MN 55403
10 Bed(s)
11 Total Bath(s)
14,399 SqFt
Residential$5,995,000
2427 E Lake Of The Isles Pkwy, Minneapolis, MN 55405 - Minneapolis, MN real estate listing
2427 E Lake Of The Isles Pkwy
Minneapolis, MN 55405
4 Bed(s)
8 Total Bath(s)
8,474 SqFt
Residential$5,400,000
8 Park Ln, Minneapolis, MN 55416 - Minneapolis, MN real estate listing
8 Park Ln
Minneapolis, MN 55416
4 Bed(s)
4 Total Bath(s)
5,950 SqFt
Residential$3,300,000
2212 W Lake Of The Isles Pkwy, Minneapolis, MN 55405 - Minneapolis, MN real estate listing
2212 W Lake Of The Isles Pkwy
Minneapolis, MN 55405
7 Bed(s)
9 Total Bath(s)
10,479 SqFt
Residential$3,250,000
3630 Zenith Ave S, Minneapolis, MN 55410 - Minneapolis, MN real estate listing
3630 Zenith Ave S
Minneapolis, MN 55410
6 Bed(s)
6 Total Bath(s)
8,439 SqFt
Residential$3,150,000
4807 Sheridan Ave S, Minneapolis, MN 55410 - Minneapolis, MN real estate listing
4807 Sheridan Ave S
Minneapolis, MN 55410
5 Bed(s)
7 Total Bath(s)
8,655 SqFt
Residential$2,995,000
1712 Mount Curve Ave, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1712 Mount Curve Ave
Minneapolis, MN 55403
7 Bed(s)
9 Total Bath(s)
9,574 SqFt
Residential$2,995,000
4315 E Lake Harriet Blvd, Minneapolis, MN 55409 - Minneapolis, MN real estate listing
4315 E Lake Harriet Blvd
Minneapolis, MN 55409
5 Bed(s)
6 Total Bath(s)
5,951 SqFt
Residential$2,995,000
1903 Mount Curve Ave, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1903 Mount Curve Ave
Minneapolis, MN 55403
5 Bed(s)
5 Total Bath(s)
7,758 SqFt
Residential$2,950,000
150 Portland Ave, Minneapolis, MN 55401 - Minneapolis, MN real estate listing
150 Portland Ave
Minneapolis, MN 55401
4 Bed(s)
3 Total Bath(s)
4,133 SqFt
Residential$2,875,000
3817 Sheridan Ave S, Minneapolis, MN 55410 - Minneapolis, MN real estate listing
3817 Sheridan Ave S
Minneapolis, MN 55410
3 Bed(s)
4 Total Bath(s)
4,867 SqFt
Residential$2,799,000
2801 Burnham Blvd, Minneapolis, MN 55416 - Minneapolis, MN real estate listing
2801 Burnham Blvd
Minneapolis, MN 55416
3 Bed(s)
3 Total Bath(s)
2,511 SqFt
Residential$2,750,000
4511 E Lake Harriet Pkwy, Minneapolis, MN 55419 - Minneapolis, MN real estate listing
4511 E Lake Harriet Pkwy
Minneapolis, MN 55419
6 Bed(s)
6 Total Bath(s)
6,212 SqFt
Residential$2,495,000
2406 W Lake Of The Isles Pkwy, Minneapolis, MN 55405 - Minneapolis, MN real estate listing
2406 W Lake Of The Isles Pkwy
Minneapolis, MN 55405
5 Bed(s)
5 Total Bath(s)
5,392 SqFt
Residential$2,495,000
1819 Logan Ave S, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1819 Logan Ave S
Minneapolis, MN 55403
3 Bed(s)
3 Total Bath(s)
4,213 SqFt
Residential$2,495,000
1301 Mount Curve Ave, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1301 Mount Curve Ave
Minneapolis, MN 55403
4 Bed(s)
4 Total Bath(s)
4,475 SqFt
Residential$2,450,000
2416 W Lake Of The Isles Pkwy, Minneapolis, MN 55405 - Minneapolis, MN real estate listing
2416 W Lake Of The Isles Pkwy
Minneapolis, MN 55405
4 Bed(s)
6 Total Bath(s)
6,910 SqFt
Residential$2,395,000
1122 Mount Curve Ave, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1122 Mount Curve Ave
Minneapolis, MN 55403
7 Bed(s)
7 Total Bath(s)
8,804 SqFt
Residential$2,350,000
2728 Dean Pkwy, Minneapolis, MN 55416 - Minneapolis, MN real estate listing
2728 Dean Pkwy
Minneapolis, MN 55416
5 Bed(s)
8 Total Bath(s)
6,576 SqFt
Residential$2,350,000
3041 Holmes Ave S, Minneapolis, MN 55408 - Minneapolis, MN real estate listing
3041 Holmes Ave S
Minneapolis, MN 55408
2 Bed(s)
2 Total Bath(s)
2,749 SqFt
Residential$2,299,900
2431 W 22nd St, Minneapolis, MN 55405 - Minneapolis, MN real estate listing
2431 W 22nd St
Minneapolis, MN 55405
5 Bed(s)
6 Total Bath(s)
5,779 SqFt
Residential$2,295,000
1785 Logan Ave S, Minneapolis, MN 55403 - Minneapolis, MN real estate listing
1785 Logan Ave S
Minneapolis, MN 55403
6 Bed(s)
8 Total Bath(s)
8,179 SqFt
Residential$2,279,000
100 3rd Ave S, Minneapolis, MN 55401 - Minneapolis, MN real estate listing
100 3rd Ave S
Minneapolis, MN 55401
4 Bed(s)
4 Total Bath(s)
3,382 SqFt
Residential$2,250,000
2617 Euclid Pl, Minneapolis, MN 55408 - Minneapolis, MN real estate listing
2617 Euclid Pl
Minneapolis, MN 55408
4 Bed(s)
3 Total Bath(s)
4,418 SqFt
Residential$2,195,000
Real Estate Links Our Domains